Karl Höglund - Betraktaren

Köp
  • från 1 500,00 kr

Fine art prints.

Signerat av Karl, präglat och numrerat i 150 exemplar.


Grafikern Karl Höglund har hela sitt liv sysslat med färg och form.

Släktskapet med de franska impressionisterna kan spåras i hans måleri

där man dock starkt upplever att hans egen personliga uttrycksförmåga präglat skapandet.